COVID-19

Wat u moet weten over COVID-19 en elipsLife

Beste Relatie,

Nu COVID-19 is uitgeroepen tot een pandemie wil elipsLife zijn klanten en zakenpartners graag laten weten dat al onze vestigingen volledig operationeel zijn en dat we klaarstaan voor onze klanten die getroffen zijn door deze uitbraak. Wij nemen de gezondheid en de veiligheid van onze medewerkers die thuiswerken serieus en wij blijven ons uiterste best doen om u, onze klanten en zakenpartners te ondersteunen in deze moeilijke tijden. 

Naarmate de situatie in Nederland verder verandert door het Corona-virus, is er een grote behoefte om meer te weten over COVID-19 en elipsLife. Vandaar dat wij middels dit schrijven u verder willen informeren over hoe elipsLife qua dekking en qua bedrijfsvoering omgaat met de gevolgen van COVID-19.

Dekking voor overlijden en arbeidsongeschiktheid
Overlijden en arbeidsongeschiktheid als gevolg van COVID-19 worden bij elipsLife niet uitgesloten van dekking.

Dekking in rode en oranje gebieden als gevolg van COVID-19
De algemene voorwaarden van elipsLife kennen beperkingen in de dekking als een verzekerde verblijft in een rood of oranje gebied. Deze kleurcodering wordt bepaald door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Als een bepaald gebied uitsluitend als gevolg van COVID-19 rood of oranje is, wat inmiddels voor de hele Europese Unie geldt, dan gelden deze beperkende voorwaarden niet.

Bedrijfscontinuïteit elipsLife gegarandeerd
Onze belangrijke processen, zoals het het doen van uitkeringen, worden niet geraakt door de huidige situatie in Nederland en de rest van de wereld.

elipsLife Benelux is gevestigd in Hoofddorp. Wij volgen de berichtgevingen van het RIVM en de Nederlandse overheid op de voet. Daar waar nodig nemen wij steeds gepaste maatregelen om de gezondheid van onze medewerkers en waar mogelijk de rest van Nederland te beschermen tegen besmetting met het Corona virus.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Stefan Duran
Head Sales Benelux

Personal Profile
Stefan Duran
Head Sales Benelux

Wat u moet weten over COVID-19 en elipsLife

Print