Downloads

Documenten

Algemene voorwaarden

Bericht verbetering voorwaarden door vervallen kleurcodes per 1 januari 2022

Algemene voorwaarden WGA Plus 2017 2018 2019 2021

Algemene voorwaarden Herverzekering van arbeidsongeschiktheidsrentes of arbeidsongeschikheidskapitalen 2018 2019

Algemene voorwaarden Herverzekering van overlijdensrisico's 2018 2019

Algemene voorwaarden Herverzekering van overlijdensrisicokapitalen 2018 2019

Algemene voorwaarden WGA eigenrisicodragerschap 2018 2019 2021

Algemene voorwaarden van arbeidsongeschiktheidsrente 2018 2019 2021

Algemene voorwaarden verzekering van overlijdensrisico's binnen de Pensioenwet 2018 2019 2021

Algemene voorwaarden verzekering van overlijdensrisico's (geen Pensioenwet) 2018 2019 2021

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden herverzekerde premievrijstelling 2018

Bijzondere voorwaarden premievrijstelling 2018 2019 2021

Bijzondere voorwaarden AO WIA-volgende verzekering en herverzekering alsmede verzekering van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 2018 2019 2021

Clausuleblad Terrorismedekking

Medische documenten

Gezondheidsverklaringen

Als u een levensverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering wilt afsluiten, moet u meestal een gezondheidsverklaring invullen. Deze bevat een serie vragen over uw gezondheid. Nadat u de verklaring hebt ingevuld, beoordeelt een medisch adviseur uw gezondheidssituatie. Daaruit volgt een advies aan de verzekeraar over de vraag of die u kan accepteren en zo ja, onder welke voorwaarden.

Lees voor meer informatie:

Gezondheidsverklaringen die door intermediairs kunnen worden verstrekt aan de kandidaten

Welke gezondheidsverklaring?

De kandidaat-verzekerde moet de juiste gezondheidsverklaring invullen. De kandidaat-verzekerde moet hierbij ook altijd de juiste toelichting ontvangen. Welke gezondheidsverklaring en toelichting de juiste zijn, hangt af van de aangevraagde dekking.

Kies als er alleen sprake is van een overlijdensrisicoverzekering:

Kies als er sprake is van een arbeidsongeschiktheidsverzekering of van een  overlijdensrisicoverzekering in combinatie met arbeidsongeschiktheidsdekking:

 

Keuringen

Als u een verzekeringsaanvraag doet voor een bedrag boven de keuringsgrens, moet u worden gekeurd. Een keuring wordt voor u aangevraagd door uw tussenpersoon. Deze keuringen worden verzorgd door de keuringsinstituten waar wij mee samenwerken. Zij maken een afspraak met u voor de keuring en leveren na afronding een keuringsrapport aan bij de medische dienst van elipsLife. Dit rapport wordt dan medisch beoordeeld.

Lees voor meer informatie:

 

Overige medische documenten

 

Formulieren (niet medisch)

Voor het actuele formulier Loonheffingen klik hier

Formulier overlijdensuitkering Pensioenwet

Meldingformulier AOV (zelfstandigen)

Meldingsformulier arbeidsongeschikte werknemers: Vraag het meldingsformulier op door een mail te sturen naar pynvzf.ay@ryvcfyvsr.pbz onder vermelding van ‘Opvragen meldingsformulier arbeidsongeschikte werknemers <naam werkgever><contractnummer>'.

Formulier overlijdensuitkering