Cookies op de elipsLife website

Deze website gebruikt cookies. Als u verder op de website blijft, geeft u automatisch toestemming voor het gebruik van de cookies. Verdere informatie vindt u onder Bescherming persoonsgegevens.

Anw-hiaatverzekering voor ambtenaren en universiteitsmedewerkers

Anw-hiaatverzekering voor ambtenaren en universiteitsmedewerkers

Collectieve verzekering voor ambtenaren en medewerkers van universiteiten

De Anw-hiaatverzekering zorgt bij overlijden voor meer financiële zekerheid voor de partner van de verzekerde. Deze ontvangt, na het overlijden van de verzekerde, iedere maand een uitkering van elipsLife. Bij de start van de deelname kan de hoogte van de verzekerde uitkering worden gekozen:   € 5.000,  € 7.500 of € 10.000 per jaar. Als de verzekerde overlijdt dan keren wij dit bedrag, omgerekend in maandelijkse termijnen, uit aan de partner. Over deze uitkering betaalt de partner geen inkomstenbelasting. De hoogte van de uitkering staat op het verzekeringsbewijs dat de verzekerde jaarlijks ontvangt.

Goed om te weten

  • De Algemene Voorwaarden van de verzekering bevatten belangrijke informatie
  • De verzekering keert uit bij overlijden
  • De partner betaalt geen inkomstenbelasting over de uitkering
  • De premie is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelassting
  • De verzekerde betaalt de premie voor de verzekering

Doelgroep

Overheidsdiensten als ministeries, provincies, waterschappen en gemeentes kunnen de verzekering afsluiten en aan hun personeel aanbieden. Ook universiteiten en andere instellingen, bedrijven en organisaties die ambtenaren in dienst hebben kunnen deze verzekering aan deze medewerkers aanbieden.

Administratie en klantencontact via Vandien Service Provider B.V.

De Anw-hiaatverzekering voor ambtenaren is een verzekering van elipsLife. Voor de administratie en het klantencontact werkt elipsLife samen met Vandien Service Provider B.V. (verder te noemen VSP). Zij verzorgen de administratie en zijn de contactpersoon voor deze verzekering. De verzekerden betalen de premie direct aan VSP. Bij overlijden wordt de uitkering uit de verzekering door elipsLife betaald.

VSP Vandien Service Provider BV

Aanmelden voor de verzekering

Ambtenaren en universiteitsmedewerkers kunnen zich binnen één maand na indiensttreding, het sluiten van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, of het aangaan van een samenlevingsovereenkomst, aanmelden voor deze verzekering via onderstaande link. Deze link leidt naar de website van VSP. Daar meldt men zich digitaal aan. Na de aanmelding, ontvangt de verzekerde het bewijs van deelnemen van VSP. De verzekerden betalen de premie direct aan VSP.

Aanmelden na één maand kan ook. De verzekerde moet dan wel eerst medische vragen beantwoorden. Pas als de verzekerde is geaccepteerd wordt het bewijs van deelnemen door VSP verstuurd.

De verzekering afsluiten in 2 stappen

  • Stap 1: Vul het digitaal aanmeldingsformulier op de website van VSP in
  • Stap 2: Onderteken de machtiging aan VSP om de premie maandelijks van de bankrekening af te schrijven

 

Contact en aanvullende informatie

Onderaan deze pagina staat een overzicht met Vragen & Antwoorden. Click op ‘DOWNLOAD’ om deze te openen. Staat de vraag hier niet tussen? Neem dan contact op met VSP. Dit kan via het e-mailadres: najibbenzogranera@ifcoi.ay