Cookies op de elipsLife website

Deze website gebruikt cookies. Als u verder op de website blijft, geeft u automatisch toestemming voor het gebruik van de cookies. Verdere informatie vindt u onder Bescherming persoonsgegevens.

Legal

Legal Notes

Welkom op www.elipsLife.com, de website van Elips Life AG en Elips Versicherungen AG (hierna: elipsLife). Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

Regionale beperkingen

Voor zover niets anders wordt vermeld, zijn de producten en informatie op deze website bedoeld voor zakelijke klanten met zetel in Nederland. De verkoop geschiedt uitsluitend via gespecialiseerde verzekeringsbemiddelaars.

Uitsluiting van garantie en aansprakelijkheid

De informatie op deze website wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Desalniettemin kan elipsLife de volledigheid, juistheid en actualiteit van de informatie niet toezeggen of garanderen. Voor bindende informatie verwijzen wij naar de Algemene Verzekeringsvoorwaarden.

Het gebruik van de website geschiedt op eigen risico. Voor zover wettelijke bepalingen zich hiertegen niet verzetten, sluit elipsLife de aansprakelijkheid uit voor alle schade die ontstaat door c.q. samenhangt met de toegang tot en het gebruik van de website (dan wel door het feit dat de toegang tot of gebruik van de website onmogelijk is).

Links

De website van elipsLife kan links naar andere websites bevatten. elipsLife kan de inhoud daarvan niet controleren en beïnvloeden en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites, de daarop aangeboden producten, diensten of andere aanbiedingen alsmede voor de naleving van privacybepalingen.

Wijzigingsvoorbehoud

elipsLife behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website te allen tijde, naar keuze en zonder vooraankondiging te wijzigen.

Uw tevredenheid over onze dienstverlening is belangrijk voor ons!

Wij nemen daarom uw suggesties, commentaar en klachten erg serieus. De snelste manier om uw zorgen over onze dienstverlening aan ons door te geven is door dit aan uw relatiemanager of gebruikelijke contactpersoon door te geven. Klachten over de administratieve verwerking van uw verzekering kunt u mailen naar pbagenpg.ay@ryvcfyvsr.pbz. U kunt ook een brief schrijven naar:

Elips Life AG
Legal & Compliance
Postbus 191
1180 AD Amstelveen

Onze ambitie is om uw zorgen weg te nemen. Als u echter desalniettemin niet tevreden bent over onze reactie, kunt u ook een klacht indienen bij het klachteninstituut Kifid.

Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Kifid, het financiƫle klachteninstituut

Kifid is de afkorting van het Klachteninstituut voor de Financiële Dienstverlening. Bij Kifid kunnen consumenten terecht als zij een klacht hebben over financiële dienstverlening. Kifid behandelt de klacht op een onafhankelijke en onpartijdige wijze.

Het instituut Kifid staat voor:

  • klantvriendelijkheid
  • professionaliteit
  • transparantie
  • uniformiteit
  • eenduidigheid en
  • kennisdelen

Het instituut is gericht op het beslechten van geschillen tussen een consument en een financiële dienstverlener waarop Nederlands recht van toepassing is. Dat gebeurt door bemiddeling door de Ombudsman of door een bindend advies van de Geschillencommissie of de Commissie van Beroep. De Ombudsman, de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep werken objectief en onafhankelijk. Zij worden ondersteund door secretarissen. Het bestuur van Kifid en de aangesloten dienstverleners hebben geen invloed op de adviezen en beslissingen van Kifid.

Daarnaast richt Kifid zich ook op het voorkomen van klachten. Klachten worden geanalyseerd om patronen en trends te ontdekken. Door bijvoorbeeld het geven van lezingen en workshops, wordt aan financiële dienstverleners geleerd hoe zij klachten kunnen voorkomen en de werkwijze kunnen verbeteren. Hierin wordt samengewerkt met het ministerie van Financiën en de Autoriteit Financiële Markten.

Kifid werkt onder vergunning en toezicht van de Minister van Financiën. Ga voor meer informatie naar kifid.nl.

Wat doet Kifid voor consumenten?

Bij Kifid kunnen consumenten terecht voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen. Zij moeten wel eerst samen met hun financiële dienstverlener naar een oplossing zoeken.

Consumenten vinden op kifid.nl informatie over de interne klachtenprocedure van de financiële dienstverlener. Ook is een leidraad opgenomen voor het schrijven van een klachtbrief.

Naar Kifid en dan?

Consumenten kunnen naar Kifid stappen zodra uit een brief van hun financiële dienstverlener blijkt dat deze de klacht niet kan oplossen. Zij kunnen hun klacht dan het best indienen via mijn.kifid.nl. Kifid onderzoekt of de klacht klopt en wat er moet gebeuren.

Sneltest

Met behulp van de sneltest op Kifid.nl kunnen consumenten zelf bekijken of hun klacht behandelbaar is. Op deze website staat veel informatie over de klachtenprocedure bij Kifid.