Cookies op de elipsLife website

Deze website gebruikt cookies. Als u verder op de website blijft, geeft u automatisch toestemming voor het gebruik van de cookies. Verdere informatie vindt u onder Bescherming persoonsgegevens.

07.05.2015

Sterke premiegroei en recordwinst

Premium growth and record profit

De internationale levensverzekeringsmaatschappij elipsLife kijkt terug op een succesvol 2014. In economisch zwaar weer werd een uitstekend bedrijfsresultaat bereikt, waarbij het premievolume met CHF 101,2 miljoen steeg naar CHF 665,2 miljoen en de nettowinst met CHF 4,4 miljoen naar CHF 9,6 miljoen.

Op 1 mei 2015 werd Luc Albert van Swiss Re door de aandeelhoudersvergadering verkozen tot nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen. Mario Lampert vervult sinds begin mei als directielid de functie van Chief Sales Officer.

Ook in 2014 maakte elipsLife wederom een sterke groei door: het geconsolideerde brutopremie-inkomen steeg van CHF 545,7 miljoen in 2013 naar CHF 655,9 miljoen. Tegelijkertijd nam de winst aanzienlijk toe: van CHF 5,2 miljoen in 2013 naar CHF 9,6 miljoen in 2014. De opvallende stijging van het brutopremie-inkomen werd gegenereerd door de corebusiness in de markten Liechtenstein, Zwitserland en Benelux, die met CHF 52,0 miljoen netto groeide van CHF 96,3 miljoen naar CHF 148,3 miljoen. Maar ook de ziektekostenactiviteiten van Swiss Re in Ierland, waarbij elipsLife als underwriter optreedt voor de Ierse levensverzekeringsmaatschappij Laya, droegen bij aan de sterke stijging van de premie-inkomsten.

De investeringen in de automatisering van de processen en het elektronische gegevensbeheer en de elektronische gegevensverwerking zijn wederom aanzienlijk verhoogd. Toch steeg de geconsolideerde winst naar CHF 9,6 miljoen bij een in vergelijking met het voorgaande jaar nagenoeg ongewijzigde kostenratio van 4%. De geconsolideerde schade-kostenratio (combined ratio) liet een lichte daling zien van 97% in 2013 naar 96% in het boekjaar.

Reto Toscan, CEO van elipsLife, benadrukt de positieve ontwikkeling van het bedrijf tijdens het boekjaar: “In 2014 heeft elipsLife zichzelf bewezen. De opvallende groei van de corebusiness, het tegelijkertijd realiseren van ambitieuze IT-projecten en de groei van de nettowinst, ondanks enkele omvangrijke claims, hebben aangetoond dat elipsLife sterk genoeg is om onverwachte gebeurtenissen te kunnen opvangen en aan alle voorwaarden voor een duurzame groei voldoet.”

elipsLife blijft zich concentreren op zijn kernmarkten in Europa, waarbij de nadruk ligt op het verstevigen van de marktpositie als toonaangevende aanbieder van uitgebreide personenverzekeringen via één loket. Tegelijkertijd wordt ook governance verder versterkt. In dit kader werd begin mei van dit jaar de vroegere divisie Sales onderverdeeld in de divisies Products en Sales. Products is voortaan verantwoordelijk voor productontwikkeling, productmanagement en pricing. De nieuwe divisie staat onder leiding van de voormalige Chief Sales Officer Christian Jaggy, lid van de directie en nu Chief Product Officer.

De op de verkoop van het totale productassortiment gerichte divisie Sales wordt voortaan geleid door Mario Lampert in de functie van Chief Sales Officer. Mario Lampert stapte op 1 mei jl. over van Swiss Re naar elipsLife en brengt ruim 15 jaar verkoopervaring in de kernmarkten van elipsLife mee. Bij Swiss Re was hij onder meer Head Client Management Zwitserland & Benelux en als laatste Divisional Client Executive in de Verenigde Staten.

Nieuwe bestuursvoorzitter voor elipsLife

De aandeelhoudersvergadering koos midden april 2015 Luc Albert, Managing Director en MT-lid voor Europe, Middle East and Africa (EMEA) bij Swiss Re, tot nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van elipsLife. Luc Albert, al meer dan 20 jaar werkzaam bij Swiss Re, nam de nieuwe taak op 1 mei op zich. Als bestuursvoorzitter volgt hij Jean-Jacques Henchoz op, die zich voortaan richt op zijn nieuwe functie als CEO voor de regio EMEA bij Swiss Re.

Perscentrum elipsLife

Tel. +41 44 215 45 36

zrqvrafgryyr@ryvcfyvsr.pbz

Noot voor de redactie:

elipsLife is een internationale levensverzekeringsmaatschappij gevestigd in Triesen (Liechtenstein) met locaties in Zwitserland en Nederland. De organisatie richt zich op collectieve levensverzekeringen voor bedrijven en herverzekeringsoplossingen voor pensioenfondsen. Met arbeidsongeschiktheids- en ongevallenverzekeringen biedt elipsLife totaaloplossingen voor bedrijven via één loket. elipsLife is een dochteronderneming van Swiss Re.

Let op!

Dit document bevat verklaringen over toekomstige ontwikkelingen. Deze zijn gebaseerd op actuele aannames en bevatten meningen over de verwachte ontwikkeling van het bedrijf, evenals toelichtingen bij de algemene economische situatie en de ontwikkeling van de markten. Van dergelijke verklaringen dient met de nodige terughoudendheid kennis te worden genomen, aangezien zij afhankelijk zijn van talrijke, snel veranderende factoren en daarmee onzekerheden inhouden. De daadwerkelijke gebeurtenissen kunnen daarom wezenlijk verschillen van de toekomstgerichte verklaringen. elipsLife is nicht verplicht om toekomstgerichte verklaringen te actualiseren zodat rekening wordt gehouden met gewijzigde omstandigheden. Deze mededeling is een aanbieding noch uitnodiging tot aan- of verkoop van producten of waardepapieren. Ze vormt geen basis voor overeenkomsten en mag in geen enkele overeenkomstige context worden toegepast.

Verdere onderwerpen

Onderneming

Ondernemingswaarden in de focus

Oplossingen

Alle risicodekkingen uit een hand

Teaser circle

COVID-19

Wat u moet weten over COVID-19 en elipsLife