Cookies op de elipsLife website

Deze website gebruikt cookies. Als u verder op de website blijft, geeft u automatisch toestemming voor het gebruik van de cookies. Verdere informatie vindt u onder Bescherming persoonsgegevens.

We keep our promises Wir halten unser Versprechen als Lebensversicherungsgesellschaft
Onderneming

Uw medewerkers zijn belangrijk voor ons

Kengetallen

Het jaar van het tienjarig jubileum was voor elipsLife het meest succesvolle sinds zijn oprichting. In het boekjaar 2018 overschreed het gegenereerde bruto premievolume voor het eerst de grens van 1 miljard: het steeg met 17% van USD 952,7 miljoen in het jaar ervoor naar USD 1.115,3 miljoen. Tegelijkertijd boekte elipsLife met USD 12,2 miljoen een recordwinst. Net als voorgaande jaren werd ook 2018 gekenmerkt door een sterke groei en verdere uitbreiding in nieuwe markten.

Premies en schades geconsolideerd

in mln. USD

Premiums and claims consolidated

Kostenratio geconsolideerd

Cost ratio consolidated

Eindresultaat voor winstbelasting geconsolideerd

in mln. USD

Results before income tax consolidated

Premie en eigen vermogen geconsolideerd

in mln. USD

Premiums and equity consolidated

Premie en schade corebusiness

in mln. USD

Premiums and claims core business

Kostenratio corebusiness

Cost ratio core business

Premie corebusiness

Aandeel per markt
Premiums core business

Volledige banen (fte) per einde boekjaar

Full-time equivalents

* 2009 en 2010 alleen Elips Life AG, vanaf 2011 geconsolideerde waarden.

Cijfers tot 2016 volgens het Liechtensteinse recht, vanaf 2017 volgens US GAAP.

Bedrijfsrapport 2018

Gedetailleerde informatie over het geconsolideerde jaarverslag en de jaarrekening is te vinden in het bedrijfsrapport (in het Engels).

Verdere onderwerpen

COVID-19

Wat u moet weten over COVID-19 en elipsLife

COVID-19 pandemic

We continue to serve our customers