Cookies op de elipsLife website

Deze website gebruikt cookies. Als u verder op de website blijft, geeft u automatisch toestemming voor het gebruik van de cookies. Verdere informatie vindt u onder Bescherming persoonsgegevens.

Bedrijfsrapport 2019

Een bewogen jaar met lichtpuntjes en schaduwkanten

Bedrijfsrapport 2019

Een bewogen jaar met lichtpuntjes en schaduwkanten

Het boekjaar 2019 werd voor elipsLife gekenmerkt door expansie en sterke premiegroei. In zijn strategische kernactiviteiten zag het bedrijf een premiegroei van USD 411,7 miljoen naar USD 472,0 miljoen, een stijging van 14,6%. Aan deze aanzienlijke groei leverden met name de kernmarkten Zwitserland/Liechtenstein met circa 8,6% en de Benelux met circa 15,5% meer premies een bijdrage. Het totale premievolume is in 2019 gestegen van USD 1115,3 miljoen in het voorgaande jaar naar USD 1157,5 miljoen, het balanstotaal van USD 1859,2 miljoen naar USD 2243,4 miljoen.

De sterke groei en succesvolle expansie naar nieuwe markten stonden in 2019 in contrast met een ongunstige rentabiliteitsontwikkeling en aanzienlijke opstartkosten in de nieuwe markten, wat resulteerde in een verlies van in totaal USD 23,4 miljoen in het verslagjaar. Als gevolg hiervan zal elipsLife de kwaliteit van zijn contractportfolio verhogen en de onderschrijvingsdiscipline versterken, zodat zij klaar is voor een nieuwe fase waarbij de stap gemaakt wordt van een succesvolle verzekerings-startup naar een gevestigde onderneming.

Bedrijfsrapport 2019