Cookies op de elipsLife website

Deze website gebruikt cookies. Als u verder op de website blijft, geeft u automatisch toestemming voor het gebruik van de cookies. Verdere informatie vindt u onder Bescherming persoonsgegevens.

Persbericht - 20.03.2019

Meer dan 1 miljard aan premies voor elipsLife in 2018

Persbericht - 20.03.2019

Meer dan 1 miljard aan premies – gigantische winststijging ondanks grote investeringen

Het jaar van het tienjarig jubileum was voor elipsLife het meest succesvolle sinds zijn oprichting. In het boekjaar 2018 overschreed het gegenereerde bruto premievolume voor het eerst de grens van 1 miljard: het steeg met 17% van USD 952,7 miljoen in het jaar ervoor naar USD 1.115,3 miljoen. Tegelijkertijd boekte elipsLife met USD 12,2 miljoen een recordwinst. Net als voorgaande jaren werd ook 2018 gekenmerkt door een sterke groei en verdere uitbreiding in nieuwe markten.

De aanzienlijke premiestijging van USD 952,7 miljoen in het jaar ervoor naar USD 1.115,3 miljoen in het boekjaar, voortaan ook conform US GAAP, is vooral te danken aan de sterke groei in de twee kernmarkten Zwitserland/Liechtenstein en Benelux. Ook Ierland en Italië droegen bij aan deze groei. Bij de kernactiviteiten steeg het premievolume van USD 323 miljoen in het voorgaande jaar naar USD 411,7 miljoen, een toename van 27%. Ook de ziektekostenactiviteiten in Ierland, die elipsLife samen met zijn partner Laya Healthcare uitvoert, maakten in het boekjaar een zeer goede ontwikkeling door: van USD 629,7 miljoen in het voorgaande jaar naar USD 703,6 miljoen. Onder invloed hiervan steeg het geconsolideerde balanstotaal van USD 1.603,2 miljoen naar USD 1.859,2 miljoen. De winst steeg aanzienlijk: van USD 0,1 miljoen in 2017 naar maar liefst USD 12,2 miljoen in het boekjaar, mede als gevolg van uitstekende resultaten in Ierland, en voor de kernactiviteiten en een ondanks grote investeringen slechts bescheiden kostenstijging. 

elipsLife bevindt zich vanwege de aanhoudende uitbreiding van de Italiaanse en de Duitse markt, maar vooral ook door de tijdrovende en kostenintensieve ontwikkeling van de activiteiten in de VS, nog altijd in een uitgesproken investeringsfase. Ondanks de sterke groei van de portefeuille in deze periode, uitbreidingsstappen in nieuwe markten en forse investeringen in de digitalisering van bedrijfsprocessen, steeg de kostenratio voor de kernactiviteiten slechts minimaal, van 17,3% in het voorgaande jaar naar 17,7%. Voor Reto Toscan, CEO van elipsLife-groep, is dat het bewijs dat elipsLife de kosten ook tijdens de opbouw- en uitbreidingsfasen onder controle heeft: “elipsLife is nu sterk genoeg om grote investeringen te doen en tegelijkertijd aanzienlijke winsten te boeken. Dat kan dankzij een uitstekende kostenbeheersing, een navenant laag kostenpercentage en een solide acceptatiebeleid. Bovendien is het buitengewoon prettig dat we onze uitbreiding nagenoeg volledig zelf kunnen financieren.”   

Ook het lopende jaar staat in het teken van groei, en niet alleen door de vergroting van het marktaandeel in Europa. Aangespoord door het succes op het oude continent breidt elipsLife zijn activiteiten uit naar andere markten. De keuze viel daarbij op de VS, aangezien de biometrische activiteiten daar vergelijkbaar zijn met die in Europa en de VS de grootse markt vormt voor biometrische risico’s. Na intensieve voorbereidingen tijdens het boekjaar is elipsLife USA, met hoofdkantoor in Schaumburg, Illinois nu klaar voor de markt. 

 
Perscentrum elipsLife
Tel. +41 44 215 45 36
medienstelle@elipslife.com

Business report 2018


Noot voor de redactie:
elipsLife is een internationale verzekeringsmaatschappij voor institutionele klanten (B2B-bedrijven). Zij richt zich op verzekeringsproducten die de financiële gevolgen van ziekte en ongevallen dekken, waarbij de nadruk ligt op beroepsmatige en particuliere verzekeringen bij overlijden en arbeidsongeschiktheid. elipsLife is actief in Europa en de VS. In Europa is elipsLife actief in de markten Zwitserland (Zürich), Liechtenstein (Triesen), Benelux (Amstelveen), Duitsland (Keulen), Italië (Milaan) en Ierland (Dublin). De Amerikaanse markt wordt vanuit Schaumburg, Illinois, bediend. elipsLife is een dochteronderneming van Swiss Re, een wereldwijd toonaangevende levens- en gezondheidsherverzekeraar.  

Let op! 

Dit document bevat verklaringen over toekomstige ontwikkelingen. Deze zijn gebaseerd op actuele aannames en bevatten meningen over de verwachte ontwikkeling van het bedrijf, evenals toelichtingen bij de algemene economische situatie en de ontwikkeling van de markten. Van dergelijke verklaringen dient met de nodige terughoudendheid kennis te worden genomen, aangezien zij afhankelijk zijn van talrijke, snel veranderende factoren en daarmee onzekerheden inhouden. De daadwerkelijke gebeurtenissen kunnen daarom wezenlijk verschillen van de toekomstgerichte verklaringen. elipsLife is nicht verplicht om toekomstgerichte verklaringen te actualiseren zodat rekening wordt gehouden met gewijzigde omstandigheden. Deze mededeling is noch een aanbieding noch uitnodiging tot aan- of verkoop van producten of waardepapieren. Ze vormt geen basis voor overeenkomsten en mag in geen enkele overeenkomstige context worden toegepast.