Cookies op de elipsLife website

Deze website gebruikt cookies. Als u verder op de website blijft, geeft u automatisch toestemming voor het gebruik van de cookies. Verdere informatie vindt u onder Bescherming persoonsgegevens.

Persbericht - 09.05.2018

Aanzienlijke groei voor elipsLife in 2017

Persbericht - 09.05.2018

Aanzienlijke premiegroei, grote investeringen – Vernieuwingen in de bedrijfsleiding en de raad van commissarissen

Het jaar 2017 stond voor de internationale levensverzekeringsmaatschappij elipsLife in het teken van uitbreiding en investeringen. Ondanks ongunstige omstandigheden vertoonde het premievolume dit boekjaar met 19% een aanzienlijke stijging van CHF 786,2 miljoen naar CHF 937,9 miljoen. Door grote investeringen in nieuwe markten en enkele grote schadeclaims op de Zwitserse markt voor ongevallenverzekeringen was de winst dit jaar CHF 0,4 miljoen minder dan het voorgaande jaar. Doordat elipsLife zich in toenemende mate regionaal oriënteert, kreeg de bedrijfsleiding er drie directeuren bij.

In 2017 maakte elipsLife wederom een sterke groei door in de gevestigde markten Liechtenstein, Zwitserland en Nederland. Er werden echter ook aanvankelijke successen geboekt in de nieuw veroverde markten Italië en Duitsland. In totaal steeg het verdiende premievolume van de elipsLife-groep met 19% van CHF 786,2 miljoen naar CHF 937,9 miljoen. Het premievolume van de kernactiviteiten steeg van CHF 243,6 miljoen naar CHF 318,0 miljoen: een stijging van ongeveer 30%. In de zeer moeilijke markt van Ierland, waar elipsLife het acceptatiebeleid voor de Ierse levensverzekeringsmaatschappij Laya op zich neemt, werd het marktaandeel van ongeveer 25% niet alleen gehandhaafd, maar kon dit zelfs enigszins uitgebouwd worden. Het premievolume bedroeg maar liefst CHF 619,9 miljoen (vorig jaar: CHF 542,6 miljoen).

De uitstekende premiegroei werd echter kleiner door grote investeringen in nieuwe markten en door enkele grote schadeclaims in de Zwitserse ongevallensector. Deze twee factoren samen met een toename van de reserves zorgden ervoor dat de winst met een afname van CHF 0,4 miljoen iets lager uitviel dan het voorgaande jaar (2016: CHF 1,2 miljoen).

elipsLife ontsluit voortdurende nieuwe markten en bevindt zich daardoor nog steeds in een uitgesproken investeringsfase. Desondanks stegen de kosten wat betreft de kernactiviteiten met slechts 0,7% naar 16,6%. Ondanks de hoge kosten voor de marktopbouw in Duitsland en Italië en grote investeringen in de digitalisering van bedrijfsprocessen, wordt het feit dat de kosten zo laag uitvielen door CEO Reto Toscan van de elipsLife-groep als een “teken van sterkte” beschouwd: “elipsLife heeft inmiddels al een aanzienlijke robuustheid bereikt en kan ook zelf grote investeringen financieren – ook in nieuwe markten – en het jaar positief afsluiten.”

Dit jaar zal elipsLife zich blijven richten op groei, maar wel met een verhoogde focus op winstgevendheid. Te dien einde zal elipsLife de bedrijfsactiviteiten in Europa uitbreiden, de Amerikaanse markt betreden en bovendien extra investeren in producten. elipsLife streeft naar een aanzienlijk marktaandeel in de wereldwijde risicopool van groepsrisicoverzekeringen met een risicodekking van ongeveer 135 miljard dollar. Met het oog hierop breidt het bedrijf zich gericht uit over de hele wereld. Voor 2018 is de marktontwikkeling in de VS op handen. Het succesvolle model van elipsLife wordt voor de uitbreiding naar de VS gebruikt: de grootste risicomarkt ter wereld veroveren vindt plaats met behulp van een bedrijf dat net als elipsLife deel uitmaakt van de Life Capital Unit van Swiss Re. Onder de merknaam “elipsLife” zal dit bedrijf als een onafhankelijke legale entiteit in de VS opereren, dat wil zeggen op eigen risico en kosten, en zal het naast de specialistische kennis van elipsLife met name ook onze systemen gebruiken. Zo biedt elipsLife – als verzekeraar van groeps- en levensverzekeringen – Swiss Re toegang tot deze lucratieve risicopool. Ook om deze reden heeft elipsLife zich als een strategische peiler van Swiss Re Life Capital ontwikkeld.

Versterking van de bedrijfsleiding, vernieuwing in de raad van commissarissen

Als onderdeel van de nieuwe landenorganisatie zijn er drie nieuwe leden van de raad van bestuur benoemd. George Harbut, hoofd Strategy & Business Development, is per 1 oktober 2017 toegetreden tot de bedrijfsleiding. Hij heeft 23 jaar ervaring op het gebied van herverzekeringen en was hiervoor werkzaam als hoofd Corporate Development voor Swiss Re Life Capital. Eric Herbelin, CEO US, trad op 1 februari 2018 toe tot de directie*. Hij heeft 28 jaar ervaring op het gebied van verzekeringen en had hiervoor de functie van Head Business Development & Acquisitions bij elipsLife. Christoph Gaus zal per 1 juni 2018 de nieuwe functie van CEO Europe op zich nemen en toetreden als lid van de bedrijfsleiding*. Hij zit al 24 jaar in het verzekeringswezen en werkte het laatst voor Zürich Versicherung Schweiz als Head Retail Market Management en als lid van de directie.

Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering op 24 april 2018 legde Philip Long zijn functie bij de raad van commissarissen van elipsLife neer vanwege zijn nieuwe positie als Chief Actuary van de Swiss Re-groep.

 

* Onder voorbehoud van goedkeuring door de FMA.


Perscentrum elipsLife
Tel. +41 44 215 45 36
medienstelle@elipslife.com

Annual report 2017


Noot voor de redactie:
elipsLife is een internationale levensverzekeringsmaatschappij gevestigd in Triesen/Liechtenstein en met kantoren in Zwitserland, Nederland, Duitsland, Italië en Ierland. De organisatie richt zich op collectieve levensverzekeringen voor bedrijven en herverzekeringsoplossingen voor pensioenfondsen. Met arbeidsongeschiktheids- en ongevallenverzekeringen biedt elipsLife totaaloplossingen voor bedrijven via één loket. elipsLife is een dochteronderneming van Swiss Re.

Let op!
Dit document bevat verklaringen over toekomstige ontwikkelingen. Deze zijn gebaseerd op actuele aannames en bevatten meningen over de verwachte ontwikkeling van het bedrijf, evenals toelichtingen bij de algemene economische situatie en de ontwikkeling van de markten. Van dergelijke verklaringen dient met de nodige terughoudendheid kennis te worden genomen, aangezien zij afhankelijk zijn van talrijke, snel veranderende factoren en daarmee onzekerheden inhouden. De daadwerkelijke gebeurtenissen kunnen daarom wezenlijk verschillen van de toekomstgerichte verklaringen. elipsLife is nicht verplicht om toekomstgerichte verklaringen te actualiseren zodat rekening wordt gehouden met gewijzigde omstandigheden. Deze mededeling is een aanbieding noch uitnodiging tot aan- of verkoop van producten of waardepapieren. Ze vormt geen basis voor overeenkomsten en mag in geen enkele overeenkomstige context worden toegepast.