Cookies op de elipsLife website

Deze website gebruikt cookies. Als u verder op de website blijft, geeft u automatisch toestemming voor het gebruik van de cookies. Verdere informatie vindt u onder Bescherming persoonsgegevens.

Persbericht - 09.05.2017

Veeleisend jaar 2016 voor elipsLife

Persbericht - 09.05.2017

Markante groei van het premievolume, positieve jaarbalans – Vernieuwingen in de raad van commissarissen en de bedrijfsleiding

Door economisch en politiek moeilijke ontwikkelingen kijkt de internationale levensverzekeringsmaatschappij elipsLife terug op een uitdagend jaar 2016. Desondanks konden de groeidoelstellingen worden bereikt: het geconsolideerde premievolume steeg met CHF 116,1 miljoen tot een verheugende CHF 796,2 miljoen. De winst lag met CHF 1,2 miljoen bijna op hetzelfde niveau als het voorgaande jaar. Met een sterkere integratie in de moedermaatschappij Swiss Re wil men ook in de toekomst krachtig verder groeien.

Op 1 januari 2017 werd Thierry Léger, Swiss Re door de algemene vergadering tot de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen gekozen. In de bedrijfsleiding kreeg Bart den Hartog de functie van Chief Product Officer.

 

Het jaar 2016 stond voor elipsLife in het teken van sterke groei. Ondanks een moeilijke marktomgeving steeg het geconsolideerde brutopremie-inkomen met ruim 17% van CHF 670,1 miljoen in het jaar 2015 tot CHF 786,2 miljoen in 2016. De winst bleef met CHF 1,2 miljoen vrijwel onveranderd in vergelijking met het voorgaande jaar. In de kernactiviteit steeg het premievolume met ongeveer 28% van CHF 190,6 miljoen naar CHF 243,6 miljoen – gelijkmatig verdeeld over de twee hoofdmarkten Zwitserland/Liechtenstein en Nederland. Ook bij de ziektekostenactiviteiten in Ierland, waar elipsLife als underwriter voor de levensverzekeraar Laya optreedt, kon het marktvolume ondanks versterkte concurrentie worden vergroot.

Reto Toscan, CEO van elipsLife, beoordeelt het bereikte resultaat positief: “In een uiterst moeilijke marktomgeving was elipsLife in staat om niet alleen duidelijk te groeien en winstgevend te zijn, maar ook de effecten van ontwikkelingen zoals lage rentes of Brexit het hoofd te bieden. elipsLife heeft bewezen in moeilijke tijden stabiel te zijn.”

Hoewel elipsLife zich nog steeds in een typische investeringsfase bevindt, kon de geconsolideerde kostenratio op 5% worden gehouden. Dit lukte ondanks de toetreding tot de twee nieuwe markten Duitsland en Italië en ondanks andere grote investeringen in de digitalisering en de bedrijfsprocessen. Tegelijkertijd is het eigen vermogen van elipsLife van CHF 138,4 miljoen in het vorige jaar tot CHF 158,6 miljoen toegenomen.

Met de integratie van elipsLife in het Swiss Re bedrijfsonderdeel Life Capital en de grotere betrokkenheid van de moedermaatschappij wordt de realisatie van een verdere sterke groei beoogd. Als gevolg van het langetermijndoel van elipsLife, de marktpositie in Europa te versterken, ligt de nadruk in 2017 onveranderd op duurzame groei. elipsLife zal zich concentreren op de versterking van de marktpositie in zijn kernmarkten en op de doelgerichte opbouw en uitbreiding van de markten in Duitsland en Italië. Alles wijst erop dat de nagestreefde groei in de kernactiviteit wordt bereikt.

Nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen, verandering in de bedrijfsleiding

In december 2016 werd Thierry Léger tijdens een buitengewone algemene vergadering tot de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van elipsLife gekozen. Hij loste in deze functie Luc Albert af, die had verklaard eind 2016 af te treden. Thierry Léger is als nieuw lid van de bedrijfsleiding van Swiss Re verantwoordelijk voor het bedrijfsonderdeel Life Capital en begon op 1 januari 2017 in zijn nieuwe functie.

Op 1 april 2017 werd Bart den Hartog tot Chief Product Officer en lid van de bedrijfsleiding benoemd, onder voorbehoud van een reglementaire goedkeuring. Hij volgt in deze functie Christian Jaggy op, die zich gaat richten op een nieuwe uitdaging buiten elipsLife. Bart den Hartog kijkt terug op 25 jaar ervaring op het gebied van levensverzekeringen en was tot voor kort als Head Benelux in dienst van Willis Towers Watson in Amsterdam.

 

Perscentrum elipsLife                                           
Tel. +41 44 215 45 36
Medienstelle@elipslife.com

Annual Report 2016

 

 

Noot voor de redactie:
elipsLife is een internationale levensverzekeringsmaatschappij gevestigd in Triesen (Liechtenstein) met kantoren in Zwitserland, Nederland, Duitsland en Italië. De organisatie richt zich op collectieve levensverzekeringen voor bedrijven en herverzekeringsoplossingen voor pensioenfondsen. Met arbeidsongeschiktheids- en ongevallenverzekeringen biedt elipsLife totaaloplossingen voor bedrijven via één loket. elipsLife is een dochteronderneming van Swiss Re. 

Let op!
Dit document bevat verklaringen over toekomstige ontwikkelingen. Deze zijn gebaseerd op actuele aannames en bevatten meningen over de verwachte ontwikkeling van het bedrijf, evenals toelichtingen bij de algemene economische situatie en de ontwikkeling van de markten. Van dergelijke verklaringen dient met de nodige terughoudendheid kennis te worden genomen, aangezien zij afhankelijk zijn van talrijke, snel veranderende factoren en daarmee onzekerheden inhouden. De daadwerkelijke gebeurtenissen kunnen daarom wezenlijk verschillen van de toekomstgerichte verklaringen. elipsLife is nicht verplicht om toekomstgerichte verklaringen te actualiseren zodat rekening wordt gehouden met gewijzigde omstandigheden. Deze mededeling is een aanbieding noch uitnodiging tot aan- of verkoop van producten of waardepapieren. Ze vormt geen basis voor overeenkomsten en mag in geen enkele overeenkomstige context worden toegepast.