Cookies op de elipsLife website

Deze website gebruikt cookies. Als u verder op de website blijft, geeft u automatisch toestemming voor het gebruik van de cookies. Verdere informatie vindt u onder Bescherming persoonsgegevens.

19.05.2016

Premiegroei, lagere winst

19.05.2016

pramienwachstum kleinerer gewinn

De internationale levensverzekeringsmaatschappij elipsLife kijkt terug op een moeizaam 2015, dat vooral in het teken stond van de koersexplosie van de Zwitserse frank. Ondanks de uitdagende omstandigheden steeg het premievolume in het boekjaar met circa CHF 14,2 miljoen tot CHF 670,1 miljoen. De winst daalde echter naar CHF 1,3 miljoen.

elipsLife maakt sinds 1 januari 2016 deel uit van het nieuw gevormde bedrijfsonderdeel Life Capital van Swiss Re en kan daardoor profiteren van de samenwerkingsvoordelen. Voor het lopende jaar staat de start van bedrijfsactiviteiten in Duitsland en in Italië gepland.

2015 bezorgde elipsLife in alle belangrijke markten, ondanks het loslaten van het wisselkoersplafond van de Zwitserse frank ten opzichte van de euro, een verdere groei: het geconsolideerde brutopremie-inkomen steeg van CHF 655,9 miljoen in 2014 tot CHF 670,1 miljoen in 2015. Tegelijkertijd was er sprake van een aanmerkelijke daling van de winst, van CHF 9,6 miljoen in 2014 naar CHF 1,3 miljoen. De opvallende stijging van het brutopremie-inkomen werd gegenereerd door de corebusiness in de markten Liechtenstein, Zwitserland en Benelux, die met CHF 42,3 miljoen netto groeide, van CHF 148,3 miljoen naar CHF 190,6 miljoen. Hoewel de ziektekostenactiviteiten in Ierland, waarbij elipsLife als underwriter optreedt voor de levensverzekeringsmaatschappij Laya, wederom een positieve ontwikkeling doormaakten voor wat betreft het aantal verzekerden, steeg het premievolume vanwege de zwakkere positie van de Zwitserse frank niet.

Reto Toscan, CEO van elipsLife, geeft het resultaat een positieve beoordeling: «Gezien de koersexplosie van de frank, in combinatie met het feit dat elipsLife circa 80% van zijn premievolume in de eurozone genereert, is een positief resultaat op zich al een succes. elipsLife heeft dankzij zijn gezonde ontwikkeling in de afgelopen jaren laten zien dat het nu al sterk genoeg is om ook economisch zeer zwaar weer te kunnen doorstaan.»

De investeringen in de automatisering van de processen en in de IT-infrastructuur, en dan vooral op het gebied van software, werden met het oog op de toekomstige groeiplannen verder versneld. Ondanks de omvangrijke investeringen en de daardoor gestegen afschrijvingen nam de kostenratio licht toe, van 4% naar 5%. De geconsolideerde schade-kostenratio (combined ratio) steeg van 96% in 2014 tot 99% in het boekjaar als gevolg van een buitengewoon hoge schadelast op het gebied van overlijdensrisico in Nederland.

elipsLife blijft zich concentreren op zijn kernmarkten in Europa, waarbij de nadruk ligt op het verstevigen van de marktpositie als toonaangevende aanbieder van uitgebreide personenverzekeringen via één loket. In zijn huidige kernmarkten Zwitserland/Liechtenstein en Nederland/België beschikt elipsLife bovendien over een duurzaam en winstgevend groeipotentieel. Voor het lopende jaar staat bovendien de start van activiteiten in Duitsland en in Italië op stapel. Met de opening van een kantoor in Keulen en een in Rome krijgt elipsLife voet aan de grond in twee van de grootste Europese markten op het gebied van pensioenen. Voor zijn groeiplannen profiteert elipsLife van het feit dat het sinds 1 januari 2016 binnen de Swiss Re groep onderdeel uitmaakt van het nieuw gevormde bedrijfsonderdeel Life Capital. Hierin brengt Swiss Re al zijn activiteiten op het gebied van directe verzekeringen onder – zodat de bijbehorende samenwerkingsvoordelen voortaan ook gelden voor elipsLife.

Na de integratie van elipsLife in het Swiss Re-bedrijfsonderdeel Life Capital bestaat de raad van commissarissen uit de huidige leden Luc Albert (voorzitter) en Julien Descombes, evenals, onder voorbehoud van toestemming door de FMA, de onlangs verkozen Claus Kriebel, PhD in de natuurkunde, Philip Long, Chief Risk Officer Swiss Re Life Capital en Ian Patrick, Chief Financial Officer Swiss Re Life Capital.

Perscentrum elipsLife

Tel. +41 44 215 45 36

zrqvrafgryyr@ryvcfyvsr.pbz

Noot voor de redactie:

elipsLife is een internationale levensverzekeringsmaatschappij gevestigd in Triesen (Liechtenstein) met kantoren in Zwitserland, Nederland, Duitsland en Italië. De organisatie richt zich op collectieve levensverzekeringen voor bedrijven en herverzekeringsoplossingen voor pensioenfondsen. Met arbeidsongeschiktheids- en ongevallenverzekeringen biedt elipsLife totaaloplossingen voor bedrijven via één loket. elipsLife is een dochteronderneming van Swiss Re.

Let op!

Dit document bevat verklaringen over toekomstige ontwikkelingen. Deze zijn gebaseerd op actuele aannames en bevatten meningen over de verwachte ontwikkeling van het bedrijf, evenals toelichtingen bij de algemene economische situatie en de ontwikkeling van de markten. Van dergelijke verklaringen dient met de nodige terughoudendheid kennis te worden genomen, aangezien zij afhankelijk zijn van talrijke, snel veranderende factoren en daarmee onzekerheden inhouden. De daadwerkelijke gebeurtenissen kunnen daarom wezenlijk verschillen van de toekomstgerichte verklaringen. elipsLife is nicht verplicht om toekomstgerichte verklaringen te actualiseren zodat rekening wordt gehouden met gewijzigde omstandigheden. Deze mededeling is een aanbieding noch uitnodiging tot aan- of verkoop van producten of waardepapieren. Ze vormt geen basis voor overeenkomsten en mag in geen enkele overeenkomstige context worden toegepast.

Verdere onderwerpen

Onderneming

Ondernemingswaarden in de focus

Oplossingen

Alle risicodekkingen uit een hand

Teaser circle

Bedrijfsrapport 2019

Een bewogen jaar met lichtpuntjes en schaduwkanten