Cookies op de elipsLife website

Deze website gebruikt cookies. Als u verder op de website blijft, geeft u automatisch toestemming voor het gebruik van de cookies. Verdere informatie vindt u onder Bescherming persoonsgegevens.

Legal

Legal Notes

Regionale beperkingen

Voor zover niets anders wordt vermeld, zijn de producten en informatie op deze website bedoeld voor zakelijke klanten met zetel in België. De verkoop geschiedt uitsluitend via gespecialiseerde verzekeringsbemiddelaars.

Uw tevredenheid over onze dienstverlening is belangrijk voor ons!

Wij nemen daarom uw suggesties, commentaar en klachten erg serieus. De snelste manier om uw zorgen over onze dienstverlening aan ons te laten weten, is door dit aan uw relatiemanager of gebruikelijke contactpersoon door te geven. Desgewenst kunt u zich ook tot de directie van de vestiging Amstelveen wenden. Klachten over de administratieve verwerking van uw verzekering kunt u mailen naar pbagenpg.ay@ryvcfyvsr.pbz. U kunt ook een brief schrijven naar:

Elips Life AG
Postbus 191
1180 AD Amstelveen

Onze ambitie is om uw zorgen weg te nemen.