Cookies op de elipsLife website

Deze website gebruikt cookies. Als u verder op de website blijft, geeft u automatisch toestemming voor het gebruik van de cookies. Verdere informatie vindt u onder Bescherming persoonsgegevens.

Legal

Legal Notes

Welkom op www.elipsLife.com, de website van Elips Life AG en Elips Versicherungen AG (hierna: elipsLife). Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

Regionale beperkingen

Voor zover niets anders wordt vermeld, zijn de producten en informatie op deze website bedoeld voor zakelijke klanten met zetel in België. De verkoop geschiedt uitsluitend via gespecialiseerde verzekeringsbemiddelaars.

Uitsluiting van garantie en aansprakelijkheid

De informatie op deze website wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Desalniettemin kan elipsLife de volledigheid, juistheid en actualiteit van de informatie niet toezeggen of garanderen. Voor bindende informatie verwijzen wij naar de Algemene Verzekeringsvoorwaarden.

Het gebruik van de website geschiedt op eigen risico. Voor zover wettelijke bepalingen zich hiertegen niet verzetten, sluit elipsLife de aansprakelijkheid uit voor alle schade die ontstaat door c.q. samenhangt met de toegang tot en het gebruik van de website (dan wel door het feit dat de toegang tot of gebruik van de website onmogelijk is).

Links

De website van elipsLife kan links naar andere websites bevatten. elipsLife kan de inhoud daarvan niet controleren en beïnvloeden en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites, de daarop aangeboden producten, diensten of andere aanbiedingen alsmede voor de naleving van privacybepalingen.

Wijzigingsvoorbehoud

elipsLife behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website te allen tijde, naar keuze en zonder vooraankondiging te wijzigen.

Uw tevredenheid over onze dienstverlening is belangrijk voor ons!

Wij nemen daarom uw suggesties, commentaar en klachten erg serieus. De snelste manier om uw zorgen over onze dienstverlening aan ons te laten weten, is door dit aan uw relatiemanager of gebruikelijke contactpersoon door te geven. Desgewenst kunt u zich ook tot de directie van de vestiging Amstelveen wenden. Klachten over de administratieve verwerking van uw verzekering kunt u mailen naar pbagenpg.ay@ryvcfyvsr.pbz. U kunt ook een brief schrijven naar:

Elips Life AG
Postbus 191
1180 AD Amstelveen

Onze ambitie is om uw zorgen weg te nemen.