Cookies on elipsLife's website

This website uses cookies. If you continue to use this site, you automatically agree to the use of cookies. More information is available at Data Protection.

Anw-hiaatverzekering voor de Politie

Collectieve verzekering voor politieambtenaren en recherche medewerkers

Collectieve verzekering voor politieambtenaren en recherche medewerkers

De Anw-hiaatverzekering zorgt bij overlijden voor meer financiële zekerheid voor de partner van de verzekerde. Deze ontvangt, na het overlijden van de verzekerde, iedere maand een uitkering van elipsLife ter grootte van netto € 1.000.

Hoeveel premie betaal ik voor deze verzekering?
Dit hangt af van uw leeftijd. U leest in het prijzenblad hoeveel premie u per maand betaalt. We stellen de premie voor het eerst vast op de begindatum van de verzekering. Dat doen we op basis van uw leeftijd op 1 januari van het jaar waarin de verzekering begint. Vervolgens bepalen we de premie ieder jaar op 1 januari opnieuw op basis van uw leeftijd op dat moment.

Een voorbeeld 
U bent op 1 januari 2020 43 jaar. In het prijzenblad staat dat de premie € 20,87 per maand is voor een 43-jarige. Dit is de premie die u in 2020 iedere maand moet betalen voor de Anw-hiaatverzekering. Op 1 januari 2021 bent u 44 jaar. In het prijzenblad staat dat de premie € 22,86 per maand is voor een 44-jarige. Dit is de premie die u in 2021 iedere maand moet betalen voor de Anw-hiaatverzekering. In 2022 betaalt u voor de Anw-hiaatverzekering iedere maand de premie voor een 45-jarige (€ 25,00). U betaalt ieder jaar de premie die hoort bij uw leeftijd.

Goed om te weten

  • De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie
  • De premie die u moet betalen voor de verzekering staat in het prijzenblad
  • De verzekering keert uit bij overlijden
  • De partner betaalt geen inkomstenbelasting over de uitkering
  • De premie is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelassting
  • De verzekerde betaalt de premie voor de verzekering

 

Graph Anw for civil servants

Wordt iedereen geaccepteerd voor deze verzekering?

Iedere Politieambtenaar die niet volledig arbeidsongeschikt is volgens de WAO of WIA wordt geaccepteerd indien aanmelding voor 1 januari 2020 plaatsvindt.

Was u voor 1 januari 2020 ergens anders verzekerd voor een Anw-hiaatpensioen? Er geldt dan geen carenzperiode voor u.

Was u voor 1 januari 2020 niet verzekerd voor een Anw-hiaatpensioen? Er geldt dan een carenzperiode van 1 jaar voor u. Wat dit betekent, leest u hieronder en in de brochure onder vraag 13 ‘Wanneer keert de verzekering niet uit?’.

Wanneer keert de verzekering niet uit?
Bent u op de ingangsdatum van de verzekering ziek? En is de verwachting dat u binnen 1 jaar overlijdt? Dan krijgt uw partner geen uitkering als u inderdaad binnen 1 jaar na ingang van de verzekering overlijdt. Dit is alleen zo als u overlijdt door deze ziekte, aandoening, klacht of gebrek. Dit noemen wij de carenzperiode. 

Overlijdt u ergens anders door? Of na dit jaar? Dan krijgt uw partner wel een uitkering. De oorzaak van overlijden na één jaar is dan niet van belang voor de verzekering.

Administratie en klantencontact via Vandien Service Provider B.V.

De Anw-hiaatverzekering voor politieambtenaren is een verzekering van elipsLife. Voor de administratie en het klantencontact werkt elipsLife samen met Vandien Service Provider B.V. (verder te noemen VSP). Zij verzorgen de administratie en zijn de contactpersoon voor deze verzekering. De verzekerden betalen de premie direct aan VSP. Bij overlijden wordt de uitkering uit de verzekering door elipsLife betaald aan de achterblijvende partner.


 

VSP Vandien Service Provider BV

Aanmelden voor de verzekering

Politieambtenaren en recherche medewerkers kunnen zich aanmelden voor deze verzekering via onderstaande link. Deze link leidt naar de website van VSP. Daar meldt men zich digitaal aan. Na de aanmelding ontvangt de verzekerde het bewijs van deelnemen van VSP. De verzekerden betalen de premie direct aan VSP. 

Aanmelden na één maand kan ook. De verzekerde moet dan wel eerst medische vragen beantwoorden. Pas als de verzekerde is geaccepteerd wordt het bewijs van deelnemen door VSP verstuurd.

De verzekering afsluiten in 2 stappen

 

  • Stap 1: Vul het digitaal aanmeldingsformulier op de website van VSP in
  • Stap 2: Onderteken de machtiging aan VSP om de premie maandelijks van de bankrekening af te schrijven

Contact en aanvullende informatie

Heeft u een vraag? Dan kunt u die stellen aan VSP. Dit kan per telefoon of per e-mail. Wij raden u aan om uw vraag per e-mail te stellen. Wij kunnen u per e-mail een duidelijk en compleet antwoord geven. Wij proberen dit binnen 1 werkdag te doen.

E-mailadres: ANWhiaat@vspbv.nl 
Telefoonnummer helpdesk: (088) 446 9494